Η ARCHIgraph είναι μια δημιουργική αρχιτεκτονική ομάδα που ιδρύθηκε το 1996 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να παράγει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σε διάφορα μεγέθη κτιρίων και τυπολογίες.
Η ARCHIgraph ασχολείται με μια ποικιλία έργων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε μικρές και μεγάλες κλίμακες ταυτόχρονα και συνεχώς: από εσωτερικούς χώρους έως μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το πλαίσιο κατασκευής, κάθε έργο που αναλαμβάνουμε ενημερώνει ένα άλλο.
Η ARCHIgraph πιστεύει στην καινοτομία και τον σχεδιασμό, αλλά και στην ικανότητα να παραδώσει ένα έργο από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωση. Η εξειδίκευσή μας έγκειται σε εμπορικά συγκροτήματα, υψηλής ποιότητας οικιστικές μονάδες και σύνολα, χώρους μικτής χρήσης, κτίρια φιλοξενείας και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.
Η ARCHIgraph πετυχαίνει σε έργα που εμφανίζουν απαιτητικές ανάγκες με πολλούς εμπλεκόμενους και στοχεύει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και δομημένου περιβάλλοντος. Με βάση μια πρακτική και σε βάθος συνεργασία με τον πελάτη, τα έργα μας δίνουν έμφαση στις διερευνητικές και συνολικές προσεγγίσεις.
Η ARCHIgraph ιδρύθηκε το 1996 με τη συνεργασία του Σταύρου Βεργόπουλου, του Νίκου Δήμτσα και της Όλγας Ευσταθίου και διευρύνθηκε το 1999 με την συμμετοχή της Λίνας Ψυχοπούλου.

 

Ο Σταύρος Βεργόπουλος ήταν αρχιτέκτονας και καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με θέμα τη σχέση μεταξύ σχεδιαστικής σκέψης και αναπαράστασης. Έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τη μεθοδολογία σχεδιασμού και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την κατασκευή της αρχιτεκτονικής. Είχε μακρόχρονη εμπλοκή σε έργα μεγάλης κλίμακας και στη συνεργασία μεταξύ κτιριακών εξειδικεύσεων.
Ο Νίκος Δήμτσας είναι αρχιτέκτονας και δάσκαλος εσωτερικών χώρων αρχιτεκτονικής. Έχει μακρόχρονη εμπειρία τόσο σε εσωτερική αρχιτεκτονική όσο και σε έργα μεγάλης κλίμακας, ιδιαίτερα στον τομέα της αναψυχής και της φιλοξενίας. Η τεχνογνωσία του συνίσταται στη δημιουργία καινοτόμων μορφών που κατασκευάζονται με νέες τεχνικές και σύγχρονα υλικά.
Η Όλγα Ευσταθίου είναι αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο σχεδιασμό εκθεσιακών χώρων στο Ecole d’ Architecture Paris-Tolbiac, Γαλλία. Έχει μακρόχρονη εμπειρία σε οικιστικά έργα και είναι ιδιαίτερα ικανή να προσαρμόζει καινοτόμες μορφές σε ρεαλιστικές καταστάσεις με δύσκολες οικονομικές και νομοθετικές συνθήκες.
Η Λίνα Ψυχοπούλου είναι αρχιτέκτονας με σπουδές στη Θεσσαλονίκη και το TU Delft, Ολλανδία. Η τεχνογνωσία της έγκειται στον εσωτερικό σχεδιασμό με έμφαση στα έργα φιολοξενίας μικρής και μεγάλης κλίμακας. Ενημερωμένη σχετικά με τις νέες τάσεις στο σχεδιασμό που εφαρμόζει με πρακτικό τρόπο χρησιμοποιώντας καινοτόμα δομικά προϊόντα.