Μονάδα διανομής γαλακτοκομικών Φάρμα Κουκάκη
Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, 2007
Συγκρότημα συνεργείων επισκευής οχημάτων
Θέρμη Θεσσαλονίκης, 2010
Επέκταση βιομηχανίας
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 2007
Βιομηχανία συσκευασίας προϊόντων Pelopac
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 2004
Βιοτεχνία επίπλων
Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, 2000
Επέκταση εργοστασίου επίπλων Leontaridis
Ν. Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, 1998
01 02 03

.