Μονάδα διανομής γαλακτοκομικών Φάρμα Κουκάκη
Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, 2007
Συγκρότημα συνεργείων επισκευής οχημάτων
Θέρμη Θεσσαλονίκης, 2010
Επέκταση βιομηχανίας
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 2007
Βιομηχανία συσκευασίας προϊόντων Pelopac
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 2004
Βιοτεχνία επίπλων
Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, 2000
Επέκταση εργοστασίου επίπλων Leontaridis
Ν. Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, 1998

Tο κτίριο αποτελεί προσθήκη σε υφιστάμενη βιομηχανία επίπλων. Oι χώροι της προτεινόμενης προσθήκης συγκροτούνται σε ένα ενιαίο κτίριο αποτελούμενο από δύο ευδιάκριτα τμήματα τα οποία βρίσκονται σε άμεση λειτουργική σχέση με το υφιστάμενο κτίσμα και στεγάζουν χώρους παραγωγής, προσωπικού, έκθεσης και αποθήκευσης. O χώρος έκθεσης ο οποίος διαμορφώνει την όψη του κτιρίου προς το δρόμο, αποτελεί γραμμική επέκταση του υφιστάμενου χώρου διοίκησης και ο χαρακτήρας του ενισχύεται από τον κυρτό όγκο του κλιμακοστασίου στη γωνία, την εκτεταμένη χρήση υαλοπετασμάτων και επενδύσεων με πετασμάτων αλουμινίου και την προσθήκη προστεγασμάτων.