Κτίριο καταστημάτων και γραφείων
Θεσσαλονίκη (Δυτική είσοδος), 2006
Κτίριο καταστημάτων και κατοικιών
Περαία Θεσσαλονίκης, 2008
Κτίριο καταστημάτων και κατοικιών
Περαία Θεσσαλονίκης, 2008
Κτίριο δημοτικών υπηρεσιών
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 2005
Κτιριακό συγκρότημα καταστημάτων και κατοικιών
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 2005
Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων Υποθαλάσσιας Αρτηρίας
Θεσσαλονίκη, 2004
Κέντρο διαλογής των ΕΛ.ΤΑ.
Πάτρα, 2003
Κέντρο διαλογής των ΕΛ.ΤΑ.
Θεσσαλονίκη, 2000
Ξενοδοχειακό συγκρότημα
Καλάβρυτα, 2000
Εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο
Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 1998

Το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο χωροθετείται σε οικόπεδο 44 στρεμ. Οι βασικές λειτουργικές ενότητες του συγκροτήματος είναι: Οι εκθεσιακοί χώροι αποτελούμενοι από τρεις αίθουσες εκθέσεων 3250τ.μ. η κάθε μία, το συνεδριακό κέντρο με αίθουσα συνεδρίων 250 ατόμων και βοηθητικούς χώρους, το τμήμα υπηρεσιών υποστήριξης εκθετών, οι εμπορικοί χώροι, ε)η διοίκηση, οι χώροι αναψυχής, και οι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Η αρχιτεκτονική πρόταση έχει στόχο τη δημιουργία ευέλικτου και συγχρόνως οργανωμένου περιβάλλοντος για τη στέγαση εκθέσεων και συνεδρίων. O χαρακτήρας του συγκεκριμένου κέντρου προκύπτει από την επιλογή στέγασης των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων σε ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα με ταυτόχρονη διατήρηση διακριτών μορφολογικών χαρακτηριστικών σε συγκεκριμένα τμήματα του συγκροτήματος.