Κτίριο καταστημάτων και γραφείων
Θεσσαλονίκη (Δυτική είσοδος), 2006
Κτίριο καταστημάτων και κατοικιών
Περαία Θεσσαλονίκης, 2008
Κτίριο καταστημάτων και κατοικιών
Περαία Θεσσαλονίκης, 2008
Κτίριο δημοτικών υπηρεσιών
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 2005
Κτιριακό συγκρότημα καταστημάτων και κατοικιών
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, 2005
Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων Υποθαλάσσιας Αρτηρίας
Θεσσαλονίκη, 2004
Κέντρο διαλογής των ΕΛ.ΤΑ.
Πάτρα, 2003
Κέντρο διαλογής των ΕΛ.ΤΑ.
Θεσσαλονίκη, 2000
Ξενοδοχειακό συγκρότημα
Καλάβρυτα, 2000
Εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο
Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 1998

Το συγκρότημα βρίσκεται στην περιοχή του Πετρωτού Σαραβαλιού του Δήμου Mεσατίδος Aχαΐας και γειτνιάζει άμεσα με την Περιφερειακή Oδό της Πάτρας. Το κτιριακό συγκρότημα του Κέντρου Διαλογής των EΛ.TA. Πάτρας, 4000 τ.μ., συγκροτείται σε διακριτές λειτουργικές ενότητες, ακολουθεί την οργάνωση που προτείνεται από την Διακήρυξη του Διαγωνισμού, εναρμονίζεται με τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και εφαρμόζει τις απαιτήσεις ακουστικής και ηχοπροστασίας. Ο χαρακτήρας του Κέντρου Διαλογής των ΕΛ.ΤΑ και η συνύπαρξη χρήσεων με διαφορετικό λειτουργικό περιεχόμενο υπαγόρευσαν το στερεομετρικό σχήμα του κτιρίου που συγκροτείται από την άρθρωση τριών βασικών όγκων: του χώρου παραγωγής που κυριαρχεί στο συγκρότημα λόγω θέσης και μεγέθους, του τμήματος συνεργείων και εργαστηρίων και του διόροφου όγκου των γραφείων.