2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Συγκρότημα κατοικιών
960 τ.μ., Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Συγκρότημα κατοικιών
260 τ.μ., Πυργαδίκια Χαλκιδικής

Κατοικία
220 τ.μ., Χαλάστρα Θεσσαλονίκης