2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Μονάδα διανομής γαλακτοκομικών Φάρμα Κουκάκη
1800 τ.μ., Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης
Συγκρότημα εξοχικών κατοικιών
960 τ.μ., Σάνη Χαλκιδικής
Συγκρότημα εξοχικών κατοικιών
960 τ.μ., Σάνη Χαλκιδικής
Επέκταση βιομηχανίας
1850 τ.μ., Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Εμπορική αποθήκη Megaman
4850 τ.μ., Θεσσαλονίκη
Συγκρότημα κατοικιών
860 τ.μ., Θέρμη Θεσσαλονίκης
συνεργασία με Λάζαρο Χριστιανόπουλο

Διαμόρφωση όψεων Αgrocom
Θεσσαλονίκη

Διαμόρφωση όψεων αποθηκών Λαμπρίδη
Θεσσαλονίκη

Ξενοδοχειακό Συγκρότημα
2600 τ.μ., Θάσος

Υπεραγορά Leroy Merlin
9900 τ.μ., Δυτική Θεσσαλονίκη

Έκθεση επίπλων Leontaridis
690 τ.μ., Αθήνα

Κατοικία
210 τ.μ., Ρέθυμνο

Επταόροφο κτίριο κατοικιών
1500 τ.μ., Θεσσαλονίκη

Κατοικία
90 τ.μ., Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου γραφείων
70 τ.μ., Αθήνα