2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Διαμόρφωση εσωτερικών και υπαίθριων χώρων κατοικίας
Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Κατοικία
107 τ.μ., Σίνδος Θεσσαλονίκης

Εσωτερικός σχεδιασμός διώροφης κατοικίας
Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Επέκταση μονάδας παραγωγής άρτου
Θεσσαλονίκη