ΔΙΣΚΟΠΩΛΕΙΟ STEREODISC

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη

2013

φωτογραφίες:
Dimitris Paridis
George Papadopoulos